Waar Staat Het Burgerservicenummer Op Id Kaart?

Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn rijbewijs? U vindt uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van uw rijbewijs, linksboven. Achter het BSN staat het rijbewijsnummer … Vraag en antwoord.

Weet ook,Waar staat het BSN op uw identiteitskaart?

BSN in uw Identiteitskaart. Op identiteitskaarten die vanaf 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de achterkant van de kaart. U vindt uw BSN rechtsboven, onder de tekstbalk waarin staat: Persoonsnummer. Op identiteitskaarten die voor 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de voorzijde.

Met betrekking tot dit,Waar kunt u een burgerservicenummer aanvragen?

Een burgerservicenummer kunt u ook aanvragen met het formulier ‘Verzoek burgerservicenummer toeslagpartner buitenland’. Dit kunt u downloaden of aanvragen bij de BelastingTelefoon Buitenland. Hierbij moet u dan wel een reden voor de aanvraag opgeven. Wij raden in dit geval aan eerst contact op te nemen met de belastingdienst.

Dit in het oog houden,Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn identiteitskaart?

Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn identiteitskaart (ID-kaart)? Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw identiteitskaart (ID-kaart). Op onderstaande afbeeldingen staat een rode cirkel om het BSN.

Hoe vindt u uw burgerservicenummer in MijnOverheid?

U vindt uw burgerservicenummer ook in MijnOverheid. U moet dan wel eerst inloggen met uw DigiD. Of vraag uw burgerservicenummer op bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet een geldig identiteitsbewijs laten zien, voordat uw gemeente uw burgerservicenummer doorgeeft.

Hoe staat het burgerservicenummer op uw identiteitskaart?

Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Op onderstaande afbeeldingen staat een rode cirkel om het BSN. Op identiteitskaarten van na 2014, staat het BSN op de achterkant. Op identiteitskaarten van vóór 2014 staat het burgerservicenummer op de voorkant.

Wat is het ‘burgerservicenummer’?

Het ‘burgerservicenummer’ (BSN) is de nieuwe naam voor het sofi-nummer (sociaal fiscaal nummer). Dit nummer wordt toegekend door de belastingdienst en is samengesteld uit 9 cijfers, zijnde een volgnummer en een controlegetal. Het nummer heeft een nieuwe naam gekregen omdat het in een bredere context wordt toegepast.

Waar staat mijn burgerservicenummer op mijn paspoort?

Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn paspoort? Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw paspoort. Op onderstaande afbeeldingen staat een rode cirkel om het BSN.

Wat is uw burgerservicenummer in uw paspoort?

Uw burgerservicenummer (BSN) staat in uw Nederlandse paspoort op de voorkant of achterkant van de houderpagina. Dat is de kunststof pagina waarop uw foto staat.

Wat is een burgerservicenummer?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Uw BSN vindt u op het rijbewijs, paspoort, ID-kaart, zorgpas en salarisspecificatie. Het BSN vervangt in veel gevallen het oude sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers.

Hoe staat uw burgerservicenummer op de identiteitskaart?

Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw identiteitskaart (ID-kaart).

Waar staat het BSN op mijn paspoort?

Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn paspoort? Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw paspoort. Op onderstaande afbeeldingen staat een rode cirkel om het BSN. Bij paspoorten van vóór 2014 staat het BSN op de voorkant (rode ovaal).

Waarom mag een zorgverlener het burgerservicenummer gebruiken?

Ja, dat mag. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners en met zorgverzekeraars. Dat betekent dat bijvoorbeeld uw huisarts, tandarts, apotheek en ziekenhuis uw BSN vastleggen in hun administratie.

Plaats een reactie