Is Bsn Nummer Hetzelfde Als Paspoortnummer?

Op je identiteitskaart vind je je BSN terug onder je geboortejaar. In dit voorbeeld is het BSN 123456783. Tevens is het BSN ook helemaal onderaan je id-kaart terug te vinden. Het BSN nummer komt terug op de bovenste regel, voor <<<<<.

Weet ook,Waar vindt u het BSN?

U vindt uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van uw rijbewijs, linksboven. Achter het BSN staat het rijbewijsnummer (gescheiden door een /). Op onderstaande afbeelding is het BSN (gevolgd door rijbewijsnummer) rood omcirkeld.

Ook om te weten is,Waar staat mijn burgerservicenummer op mijn paspoort?

Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn paspoort? Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw paspoort. Op onderstaande afbeeldingen staat een rode cirkel om het BSN.

Mensen vragen ook,Hoe is het paspoortnummer gelasergraveerd?

Het nummer is gelasergraveerd op de kunststof houderpagina van de paspoorten en in de Nederlandse identiteitskaart. Daarnaast komt het paspoortnummer door middel van conische laserperforatie voor op iedere papieren pagina.

Waar komen cijfers en letters voor in het paspoort?

In uw paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Het kan soms onduidelijk zijn of er een letter ‘O’ in staat of het cijfer ‘0’. De letter ‘O’ komt in het Nederlandse paspoortnummer niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer ‘0’. Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Wat is een paspoortnummer?

Uw paspoortnummer staat rechts van uw naam onder het kopje ‘documentnummer’. Een paspoortnummer bestaat uit negen tekens. Het is als volgt opgebouwd: de eerste twee tekens zijn letters. de tekens drie tot en met acht kunnen letters én cijfers zijn. het laatste teken is altijd een cijfer.

Waar vindt u uw BSN?

U vindt uw BSN rechtsboven, onder de tekstbalk waarin staat: Persoonsnummer. Op identiteitskaarten die voor 2014 zijn uitgegeven, staat het BSN op de voorzijde. U vindt uw BSN aan de linkerkant van uw foto, onder de roze tekstbalk waarin staat: Persoonsnummer.

Wat is uw burgerservicenummer in uw paspoort?

Uw burgerservicenummer (BSN) staat in uw Nederlandse paspoort op de voorkant of achterkant van de houderpagina. Dat is de kunststof pagina waarop uw foto staat.

Wat is een burgerservicenummer?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Uw BSN vindt u op het rijbewijs, paspoort, ID-kaart, zorgpas en salarisspecificatie. Het BSN vervangt in veel gevallen het oude sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers.

Hoe staat uw burgerservicenummer op de identiteitskaart?

Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw identiteitskaart (ID-kaart).

Waar staat het BSN op mijn paspoort?

Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn paspoort? Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de voorkant of achterkant van uw paspoort. Op onderstaande afbeeldingen staat een rode cirkel om het BSN. Bij paspoorten van vóór 2014 staat het BSN op de voorkant (rode ovaal).

Is Nederlands paspoortnummer heel simpel?

Dat is voor een Nederlands paspoortnummer heel simpel. In het Nederlandse paspoort staat namelijk nooit de letter “o” bij het paspoortnummer. Dus u zult met een Nederlands paspoort nooit hoeven te twijfelen tussen de nul en de “o”. Dit geldt tevens voor het nummer op de identiteitskaart.

Wat is de letter ‘O’ in het paspoortnummer?

De letter ‘O’ komt in het Nederlandse paspoortnummer niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer ‘0’. Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Plaats een reactie