Hoeveel Procent Van De Aarde Is Zoet Water?

Het grootste gedeelte van de aarde bestaat uit water, er is aan het oppervlak veel meer water dan land. Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt met water. Maar water bevindt zich ook in de lucht als damp en onder de grond in watervoerende lagen als grondwater.

Vraag is ook:,Wat is zoet water op aarde?

Water waar geen of heel weinig zout in is opgelost, is zoet water. Maar 2,5 procent van al het water op de planeet is zoet. Het grootste gedeelte van dit zoete water is bevroren en niet drinkbaar. Minder dan 1 procent van al het water op aarde is zoet én vloeibaar. Gelukkig is dat nog steeds heel veel water. Wel 13 triljoen liter!

Hiervan,Wat is de watervoorraad op aarde?

De totale watervoorraad op aarde is 1400 miljoen km3 ( 1 m3 water is gelijk aan 1.000 liter water.) In de atmosfeer bevindt zich ongeveer 3.100 m3 water in de vorm van waterdamp.

Daarnaast,Wat is het zoete water in de oceanen?

Bekend is dat 10.5 miljoen km3 zoet water zich in meren, wetlands en rivieren bevindt. Het meeste zoete water ligt opgeslagen in gletsjers en ijskappen, en deze zijn vooral te vinden in Groenland en op de Noord- en ZuidPool. Het gaat hier om een hoeveelheid van 24.5 miljoen km3 water. Hoeveel water bevindt zich in de oceanen?

Hoeveel water is er op aarde?

Er is op aarde ongeveer 1385 miljoen kubieke kilometer water. 97,5% van het water is zout water dat zich vooral in oceanen bevindt. Slechts 2,5% van al het water bestaat uit zoet water dat gebruikt kan worden door planten, dieren en mensen.

Plaats een reactie