Hoeveel Is Ww Uitkering 2015?

De hoogte van uw WW-uitkering hangt af van uw salaris. UWV berekent uw dagloon over uw verdiende SV-loon van de laatste 12 maanden voor de maand dat u werkloos werd. Het SV-loon bestaat uit uw brutoloon, inclusief het vakantiegeld en eventuele toeslagen. De hoogte van uw WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het dagloon.

bijgevolg,Hoe lang is de maximale WW-uitkering?

Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van een WW-uitkering stap voor stap korter. Van 38 maanden in 2015 naar 24 maanden vanaf april 2019. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. In 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar.

Vervolgens is de vraag:,Wanneer krijgt u een WW-uitkering?

U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet. Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis.

Naast boven,Wat is de uitkeringsperiode?

De uitkeringsperiode is per vier weken en niet per maand. Wanneer je dit goed hebt ingevuld, heb je een redelijk betrouwbare indicatie van je netto inkomen. Voorbeeld: Een ww-uitkering komt volgens http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_werkloos/ik_word_werkloos/rekenhulp_ww.aspx uit op ongeveer € 1.500,= bruto per vier weken.

Is u verzekerd van een WW-uitkering?

Dan kunt u meestal geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Bent u na een herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard, maar heeft u nog geen passend werk gevonden? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering. U hoeft dan niet te voldoen aan de jareneis van de WW.

Is de maximale WW-uitkering 24 maanden?

Een maximale WW-uitkering is 24 maanden, tenzij in uw cao maximaal 38 maanden staat. Bent u in de periode van januari 2016 tot 1 april 2019 werkloos geworden? Dan is de duur van de WW-uitkering langzaam afgebouwd naar 24 maanden.

Wanneer wordt de maximale WW-uitkering afgebouwd?

Reeds vóór 1 januari 2016 opgebouwde WW-rechten wordt gerespecteerd, behalve wanneer de werknemer na 1 januari 2016 aanspraak heeft op een WW-uitkering van langer dan 24 maanden. Afbouw maximum duur WW-uitkering De maximale duur van de WW-uitkering, te weten 38 maanden, wordt vanaf 1 januari 2016 met één maand per kwartaal afgebouwd.

Wat is de duur van uw WW-uitkering?

De duur van uw WW-uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. UWV maakt onderscheid in een wekeneis en jareneis. Voldoet u aan de wekeneis? Dan krijgt u een kortdurende WW-uitkering. Voldoet u aan de jareneis? Dan krijgt u een langdurende WW-uitkering.

Wat is de maximale duur van de WW-uitkering?

Sinds 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Sinds 1 april 2019 hebt u recht op 2 jaar WW-uitkering.

Hoe berekenen we de duur van uw WW?

Hoe berekenen we de duur van uw WW? U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Uw uitkering duurt langer dan 3 maanden als u ook aan de jareneis voldoet. Wat is de wekeneis? U moet in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, in minstens 26 weken hebben gewerkt. Als dat zo is, krijgt u 3 maanden een WW-uitkering.

Wanneer is de maximale WW-uitkering dan maximaal 2 jaar?

In 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar.

Hoe lang duurt uw WW-uitkering?

Hoelang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. Sinds 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Sinds 1 april 2019 hebt u recht op 2 jaar WW-uitkering.

Hoe hoog is de WW-uitkering?

Hoe hoog is de WW-uitkering. De hoogte van de WW-uitkering is in de eerste twee maanden gelijk aan 75% van het dagloon. Vanaf maand drie bedraagt de WW-uitkering 70% van het dagloon. Het dagloon is in principe het gemiddelde loon dat u als werknemer per dag verdiende. Uitgangspunt daarbij is het loon dat u verdiende in het jaar voordat u …

Hoe lang is de WW-uitkering?

Duur WW-uitkering. De WW-uitkering duurt tot 1 januari 2016 maximaal 38 maanden. Het maximum wordt vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 stapsgewijs, te weten met één maand per kwartaal, afgebouwd naar 24 maanden.

Plaats een reactie