Hoeveel Is Het Minimum Jeugdloon?

Minimumloon 2020. Het uitzendbureau en de uitzendkracht kunnen onderling loonafspraken maken. Het uitzendbureau is daarbij wel verplicht tenminste het bruto minimum(jeugd)loon te betalen. Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt per 1 januari 2020: Leeftijd. Per maand.

verder,Wat is het minimumloon voor fulltime werkweek?

18 jaar. 17 jaar. 16 jaar. 15 jaar. Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2020) 36 uur. € 10,60. € 8,49.

Dit in het oog houden,Wat is het minimumloon per maand?

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2020) 21 jaar en ouder. € 1.653,60. € 381,60. € 76,32. 20 jaar. € 1.322,90. € 305,30. € 61,06.

bijgevolg,Wat is het wettelijk minimum uurloon?

Het wettelijk minimum uurloon. De bedragen als in onderstaande tabel getoond gelden voor een volledige werkweek, dit is vaak 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent. Als u part-time werkt gelden de regels voor het minimumloon naar rato.

Hoe stijgt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020?

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2020. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari 2020. Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bedraagt €1653,60 per maand. Salaris Vanmorgen. 1. reactie.

Wat is het minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2020?

Minimum(jeugd)loon vanaf 1 juli 2020. Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. … 19 jaar: € 1.008,00: € 232,60: € 46,52: € 5,82:

Wat is het minimumloon per dag?

Per week. Per dag. Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2020) 21 jaar en ouder. € 1.653,60. € 381,60. € 76,32. 20 jaar. € 1.322,90.

Wat is het minimumloon voor werknemers?

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon.

Wat is het wettelijk minimumloon voor een volledige werkweek?

Per 1 januari 2020. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt.

Wat is het minimumloon per 1 juli 2020 vastgesteld?

Minimumloon per 1 juli 2020 vastgesteld. Nieuws. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020 € 1.680 per maand, € 387,70 per week en € 77,54 per dag. De regeling is op 22 april in de Staatscourant gepubliceerd. 24 april 2020 door Salaris Vanmorgen.

Wanneer is het minimumloon 1 januari 2020?

Minimumloon 1 januari 2020 (brutoloon fulltime) Leeftijd: Per maand: Per week: Per dag: Vanaf 21 jaar. € 1.653,60.

Wat is het minimumloon voor jongeren vanaf 1 juli 2019?

Minimum(jeugd)loon vanaf 1 juli 2019. Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het minimumloon. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimum(jeugd)loon.

Wat is het minimumloon voor jongeren van 13 en 14 jaar?

Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimum(jeugd)loon. Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragennoemen. Leeftijd. Per maand. Per week. Per dag. Per uur. 21 jaar en ouder. € 1.680,00.

Wat is het minimumloon voor jeugd?

Minimum(jeugd)loon vanaf 1 januari 2020. Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het minimumloon. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimum(jeugd)loon. Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragennoemen. Leeftijd.

Plaats een reactie