Hoeveel Is De Wettelijke Rente?

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de wettelijke rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek 2% per jaar. Het leerstuk van de wettelijke rente heeft tot gevolg dat een schuldeiser naast de hoofdsom tevens 2% wettelijke rente over die hoofdsom kan claimen.

verder,Hoe hoog is de wettelijke rente?

Hoe hoog is de wettelijke rente? Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

Evenzo vragen mensen,Wat is de wettelijke handelsrente?

De rentevoet van de wettelijke handelsrente is aanmerkelijk hoger dan van de ‘gewone’ wettelijke rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek. Per 1 juli 2016 bedraagt de wettelijke handelsrente 8% per jaar.

ten tweede,Wat is de wettelijke rente van een schuldeiser?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties). De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten.

Wat is een rente samengesteld?

Samengesteld Enkelvoudig. Bij samengeestelde rente wordt er over de ontvangen rente ook rente berekend. Bij enkelvoudige rente wordt er alleen rente over de hoofdsom berekend. Voor wettelijke rente in Nederland is samengestelde rente van toepassing. Andere bezoekers berekenden ook: Incassokosten berekenen. Rente berekenen.

Wat is de wettelijke rente voor handelstransacties?

De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

Plaats een reactie