Hoe Weet Ik Of Mijn Werkgever Eigenrisicodrager Is?

Voor wie is een werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Een werkgever kan alleen het eigen risico dragen voor de volgende werknemers: Werknemers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld thuiswerkers, stagiairs, provisiewerkers of freelancers;

aanvullend,Hoe kunt u eigenrisicodrager worden?

Als u eigenrisicodrager bent, betaalt u minder premie. Als een werknemer dan ziek of arbeidsongeschikt wordt, betaalt niet UWV maar u de uitkering. U draagt zo meer eigen risico. U kunt eigenrisicodrager worden voor: de Ziektewet (ZW) WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel van de WIA)

Weet ook,Wat is het eigen risico van uw WGA?

Wat is eigen risico dragen WGA? Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie.

Hierin,Wat is de Ziektewet?

De Ziektewet is een zogeheten vangnetvoorziening. De wet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. Deze bedraagt meestal 70 procent van het maximumdagloon. (link is external)

Wat is uw eigenrisico voor de Ziektewet?

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u zelf de Ziektewet-uitkering voor uw (ex-)werknemers die daar bij ziekte recht op hebben. Ook als ze niet meer bij u werken. De Ziektewet-uitkering die u betaalt is 70% van het dagloon.

Welke werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA?

Werkgever is eigenrisicodrager voor WGA. Sommige werkgevers blijven tijdens de WGA verantwoordelijk voor hun werknemers. Zowel voor de betaling van de WGA-uitkering als voor de re-integratie. Deze werkgevers noemen we eigenrisicodragers, zij betalen minder premie aan UWV.

Plaats een reactie