Hoe Weet Ik Of Mijn Aangifte Is Aangekomen?

30 juni 2020 als u uw aangifte op papier wilt indienen; 16 juli 2020 als u uw aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) … de datum van de gevraagde bijkomende indieningstermijn; … U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting.

Men kan ook vragen,Hoe kunt u uw aangifte aanpassen via Tax on-Web?

U hebt uw aangifte ingediend via Tax-on-web Tot 16 juli 2020 kan u zelf uw aangifte aanpassen via MyMinfin (Tax-on-web) (één enkele keer). U hebt een papieren aangifte ingediend Neem zo snel mogelijk contact op met uw belastingkantoor om de fout recht te zetten.

Weet ook,Wanneer kan ik mijn aangifte indienen?

We raden aan om uw aangifte zo snel mogelijk in te dienen. ofwel via een mandataris (boekhouder) die uw aangifte ten laatste op 24 oktober 2019 indient (activeer uw volmacht ten laatste op 31 augustus). Wat als ik mijn aangifte te laat indien? U kunt een boete of een belastingverhoging krijgen.

Ook om te weten,Hoe kunt u uw aangifte invullen?

Laat uw aangifte invullen door onze medewerkers. … Vermeld in de code 1257/2257 (vak IV, A, 16) het bedrag van de in 2019 betaalde bijdragen. Dat bedrag staat vermeld op een attest dat u van de Federale Pensioendienst ontvangt. U zult dus genieten van een fiscale aftrek.

Hoe doe ik een kopie van uw aangifte?

Vraag dan een papieren kopie aan van uw aangifte. Doe daarvoor schriftelijk een verzoek bij uw belastingkantoor. Weet u het adres niet? U kunt hier het adres opzoeken. Vind het adres van uw belastingkantoor. Houd er rekening mee dat wij even de tijd nodig hebben om uw verzoek te verwerken. U ontvangt de kopie binnen 8 weken.

Wanneer kunt U Online aangifte doen?

Online aangifte. Dien uw aangifte online in (of wijzig online uw voorstel van vereenvoudigde aangifte) ten laatste op 15 juli 2019.

Wanneer mag de aangifte 2019 worden gevestigd?

Aangifte 2019 (inkomsten 2018): de verschuldigde belasting of de terugbetaling mag tot 30 juni 2020 worden gevestigd. In bepaalde gevallen (geen aangifte, laattijdige aangifte, ongeldige aangifte …) kan het langer duren voordat u het aanslagbiljet ontvangt.

Plaats een reactie