Hoe Lang Is Een Stedenbouwkundige Vergunning Geldig?

Procedure U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (opent in nieuw venster) (tenzij op papier indienen is toegestaan). Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. … In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Vervolgens kan men ook vragen,Wat is een vergunning voor een constructie?

Als algemene regel geldt dat voor het bouwen van een ‘constructie’ een stedenbouwkundige vergunning (vroeger ‘bouwvergunning’) vereist is. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt bovendien dat u ook een vergunning nodig heeft om: een grond te gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen. af te breken. te herbouwen. te verbouwen.

Houd hier rekening mee,Wat is de omgevingsvergunning voor bouwwerken?

Doet u kleine bouwwerken aan of rond uw woning (plaatsen van een tuinhuis, aanleggen van een vijver of zwembad), dan hebt u niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken volstaat het om de werken aan uw gemeente te melden.

Weet ook,Wat is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen?

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat. bouwen. verbouwen. slopen. graven. bomen vellen. reclameborden en afsluitingen plaatsen.

Hoe lang is de vergunning geldig?

1) Vóór de uitvoering van de vergunning: Geldigheid van 3 jaar De vergunningen die vanaf 1 september 2019 afgegeven werden, zijn 3 jaar geldig. Voor de vergunningen die voor 1 september 2019 afgegeven werden en tot op vandaag nog niet vervallen zijn, geldt een voorkooptermijn van twee jaar.

Wat is een stedenbouwkundige vergunning?

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die u de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Als u plannen heeft om een woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden, is het dus heel belangrijk dat u daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt.

Waar moet u het stedenbouwkundig attest aanvragen?

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente. Gebruik dit formulier: doc bestand Aanvraagformulier Stedenbouwkundig Attest (100 kB)

Plaats een reactie