Hoe Lang Is Aannemer Aansprakelijk?

Een aannemer is volledig verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van een bouwproject. Daarnaast moet hij het project tijdig opleveren en heeft hij waarschuwingsplicht. Dat laatste betekent dat een aannemer verplicht is om jou als opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kent.

Dit in het oog houden,Wat is aansprakelijkheid aannemer en onderaannemer?

Aansprakelijkheid aannemer en onderaannemer. De aannemer is aansprakelijk voor fouten van de onderaannemer. De aannemer is weliswaar bevoegd om een onderaannemer werkzaamheden te laten uitvoeren, maar hierbij houdt de aannemer wel de aansprakelijkheid.

Vervolgens kan men ook vragen,Hoe regelt u de aansprakelijkheid na de oplevering?

§ 12 UAV 2012 regelt de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. Het uitgangspunt is dat de aannemer na de dag van oplevering niet meer aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk. Dit sluit aan bij hetgeen is geregeld in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de aanneming van werk.

evenzo,Wat is beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de bouw?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt in de bouw vaak gebruikt door architecten, constructeurs, notarissen, makelaars en advocaten.

Wat is de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering?

Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering Wanneer de aannemer het werk heeft opgeleverd, is hij niet meer aansprakelijk voor schade of fouten. Tenminste, niet voor fouten die jij als opdrachtgever op het moment van oplevering redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Als opdrachtgever heb je dus een onderzoeksplicht.

Plaats een reactie