Hoe Is Het Broeikaseffect Ontstaan?

Natuurlijke broeikasgassen 1 Waterdamp (H 2 O) 2 Koolstofdioxide (CO 2) 3 Methaan (CH 4) 4 Lachgas of distikstofoxide (N 2 O) 5 Ozon (O 3)

dienovereenkomstig,Wat is de Grootste veroorzaker van het broeikaseffect?

De grootste veroorzaker van het broeikaseffect is de vee-industrie. Dit zorgt voor meer dan de helft van de uitstoot van broeikasgassen. Dit komt omdat koeien, varkens en kippen bij het verteren van voedsel heel veel methaan produceren. Dit gas zorgt ook nog eens vele malen meer voor het versterkte broeikaseffect dan dat CO2 doet.

Naast dit,Wat is een broeikas effect?

Dit effect, het natuurlijk broeikaseffect, is vernoemd naar de kassen die tuinders gebruiken voor het verbouwen van groente, bloemen en planten. De gassen in de atmosfeer hebben dezelfde werking als de glazen of plastic overkapping op broeikassen; namelijk de warmte tegenhouden en zo de zo de temperatuur in de broeikas op laten lopen.

bijgevolg,Wat is het belangrijkste broeikasgas voor de mens?

Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is CO2 het belangrijkst. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. Methaan staat met 16% op de tweede plaats. Waterdamp is ook een belangrijk broeikasgas, maar de mens brengt dit niet zelf in de lucht.

Wat is de verantwoordelijke broeikasgas?

CFK’s en HCFK’s zijn verantwoordelijk voor de afbraak van de stratosferische ozon (op grote hoogte) en zijn of worden verboden door het Protocol van Montreal (1987). De vervangproducten (HFK’s) zijn niet schadelijk maar hebben wel een effect als broeikasgas; 7.

Wat is een broeikaseffect?

Het broeikaseffect is een benaming voor het vermogen van de atmosfeer om de stralingswarmte uit het aardoppervlak vast te houden. Het isolerende effect ervan betekent dat de temperatuur van de aarde hoger is dan hij zonder dit vermogen zou zijn. Op alle planeten met een atmosfeer bestaat er een broeikaseffect, in meer of mindere mate.

Wat is methaan broeikasgas?

Methaan is een sterk broeikasgas: 1 kilo methaan heeft hetzelfde effect als 28 kilo CO2. Lachgas (N2O, distikstofoxide) komt vooral vrij uit grond die bemest is met kunstmest of dierlijke mest. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas: 1 kilo lachgas heeft hetzelfde effect als 265 kilo CO2. Waterdamp is ook een broeikasgas.

Wat is een lachgas broeikasgas?

Lachgas is een zeer sterk broeikasgas: 1 kilo lachgas heeft hetzelfde effect als 265 kilo CO2. Waterdamp is ook een broeikasgas. Door de opwarming van de aarde wordt de lucht warmer, en warme lucht kan meer waterdamp bevatten. Omdat waterdamp een broeikasgas is, zorgt die extra waterdamp in de lucht voor meer opwarming, …

Wat is het versterkte broeikaseffect?

Het versterkte broeikaseffect wordt in tegenstelling tot het natuurlijk broeikaseffect door de mens veroorzaakt. Dit doet de mens door verschillende gassen uit te stoten, die meer warmte op de aarde vasthouden. De grootste oorzaak daarvan is de industriële revolutie.

Wat zijn de belangrijkste broeikasgassen?

De belangrijkste broeikasgassen zijn CO2, methaan (CH4), lachgas en waterdamp. CO2 is de afkorting van koolstofdioxide. Het wordt ook wel koolzuurgas genoemd. De twee belangrijkste bronnen van CO2 zijn fossiele brandstoffen en verandering van landgebruik.

Plaats een reactie