Hoe Hoog Is De Wia Uitkering?

De afkorting WGA staat voor: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Dat betekent dat u een WGA-uitkering krijgt, omdat u deels kunt werken. Of omdat u nu niet kunt werken, maar in de toekomst waarschijnlijk weer wel. Voordat u een WGA-uitkering kunt ontvangen, onderzoekt de verzekeringsarts uw mogelijkheden.

Dit overwegende,Wat is de loongerelateerde WGA-uitkering?

De loongerelateerde WGA-uitkering is gelijk aan 75% (en vanaf maand drie 70%) van het maximale WIA-maandloon minus (maximumdagloon / werkelijk gerealiseerde dagloon x actueel verdiende inkomen). Deze formule is het best te volgen aan de hand van onderstaand voorbeeld. Een voorbeeld.

Houd hier rekening mee,Wat is de hoogte van uw WIA-uitkering?

De hoogte van uw uitkering op grond van de WIA (WGA of IVA) hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van uw inkomsten of mate van arbeidsongeschiktheid. Meer informatie over de hoogte van de verschillende WIA-uitkeringen vindt u op de website van UWV. Daar vindt u ook handige rekenhulpen zodat …

Op deze manier,Wat is de hoogte van uw uitkering?

De hoogte van uw uitkering op grond van de WIA (WGA of IVA) hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van uw inkomsten of mate van arbeidsongeschiktheid. Meer informatie over de hoogte van de verschillende WIA-uitkeringen vindt u op de website van UWV.

Wat is de afkorting WIA?

WIA is de afkorting van Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA zorgt voor een inkomen als een werknemer langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is. De eerste twee jaar geldt er een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor de werkgever. Als er geen sprake is van een vaste werkgever, valt de werknemer onder de Ziektewet.

Wat zijn de voorwaarden van een WIA uitkering?

Voorwaarden WIA uitkering. Om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen, moet de aanvrager (bijna) 2 jaar ziek zijn en daarom 65% of minder kunnen verdienen van het oude loon.

Hoe hoog is uw WGA-uitkering?

Hoe hoog uw uitkering is hangt af van welke WGA-uitkering u krijgt: de loongerelateerde uitkering; de loonaanvullingsuitkering; de vervolguitkering; In onze brief met de beslissing over uw WGA-uitkering staat welke uitkering u krijgt. Hoe hoog uw uitkering is hangt ook af van of u werkt of niet.

Hoe hoog is een WAO-uitkering?

Hoogte WAO-uitkering. Een WAO-uitkering is maximaal 75% van het vroegere loon. Hoe hoog de WAO-uitkering is hangt af van: het soort uitkering: loondervings- of vervolguitkering; hoeveel arbeidsongeschikt u bent; uw leeftijd.

Plaats een reactie