Hoe Hoog Is De Wettelijke Rente?

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de wettelijke rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek 2% per jaar. Het leerstuk van de wettelijke rente heeft tot gevolg dat een schuldeiser naast de hoofdsom tevens 2% wettelijke rente over die hoofdsom kan claimen.

Vervolgens kan men ook vragen,Hoe hoog is de wettelijke rente?

Hoe hoog is de wettelijke rente? Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

Op dezelfde manier kan men vragen:,Wat is de wettelijke handelsrente?

De rentevoet van de wettelijke handelsrente is aanmerkelijk hoger dan van de ‘gewone’ wettelijke rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek. Per 1 juli 2016 bedraagt de wettelijke handelsrente 8% per jaar.

bijgevolg,Wat is de wettelijke rente van een schuldeiser?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties). De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten.

Wat is de wettelijke rente voor handelstransacties?

De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

Wat is de wettelijke rente per 1 januari 2020?

Wettelijke rente per 1 januari 2020: 2,00 %; Wettelijke handelsrente per 1 januari 2020: 8,00 %. Indien een schuldenaar niet tijdig betaalt dan is hij wettelijke (handels)rente verschuldigd over de periode dat hij te laat is met betalen.

Plaats een reactie