Hoe Hoog Is De Ioaw Uitkering?

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) is verlengd. De IOW zou namelijk per 1 januari 2020 aflopen. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen tot 1 januari 2024 aanspraak maken op een IOW-uitkering.

Op deze manier,Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

Vanaf 1 december 2017 heeft u recht op een IOW-uitkering. U heeft geen andere inkomsten naast uw IOW-uitkering. Stel: het sociaal minimum voor een alleenstaande is € 1.100 bruto. Het maandloon van uw WW-uitkering over de maand november 2015 is € 1.800.

Ook om te weten is,Hoe berekent u uw IOW-uitkering?

Zo berekent u uw IOW-uitkering als u onder de nieuwe regels valt Kijk wat het sociaal minimum voor een alleenstaande is. Kijk wat het maandloon van uw WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering is in de kalendermaand voorafgaand aan uw IOW-uitkering.

Vraag is ook:,Wat is het bruto maximumbedrag van de IOAW inclusief vakantie-uitkering?

totaal. Tabel: bruto maximumbedragen IOAW inclusief vakantie-uitkering per 1 januari 2020: Werkloze werknemer met (gehuwde) partner, beiden 21 jaar of ouder. € 1.676,02. Alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners. € 838,01. Alleenstaande werkloze werknemer. € 1.316,57. De IOAW-uitkering wordt per maand uitbetaald.

Wat is uw IOW-uitkering?

Daarom is uw IOW-uitkering gelijk aan het sociaal minimum voor een alleenstaande. U heeft geen andere inkomsten naast uw IOW-uitkering. Daarom blijft deze gelijk aan het sociaal minimum voor een alleenstaande, in dit geval € 1.100 bruto. Uw IOW-uitkering bedraagt dan per maand € 1.100.

Wat is de hoogte van uw IOAW-uitkering?

De hoogte van uw IOAW-uitkering hangt af van uw inkomen. U heeft alleen recht op een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U krijgt IOAW op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Wanneer Kunt u in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Plaats een reactie