Hoe Hoog Is De Gasprijs?

Update: Sinds 1 juli 2019 hanteren alle energieleveranciers weer nieuwe tarieven voor gas. De gemiddelde gasprijs is in onze steekproef gedaald van €0,76 naar €0,71. Dit is een forse daling van 5 eurocent per m3 aardgas. Door deze prijsdaling bent u als consument als snel enkele tientjes goedkoper uit per jaar.

Dit in het oog houden,Hoe is de gasprijs in Nederland gestegen?

Vergeleken met het jaar 2000 is de prijs voor gas flink gestegen, van ongeveer €0,20 per m3 naar ruim €0,62 per m3. Ondanks de grote eigen gasvoorraden is de gasprijs in Nederland bovengemiddeld hoog. Binnen de Europese Unie betalen alleen de Denen, Zweden en Duitsers nog meer voor gas.

Weet ook,Wat is de gasprijs van 2019?

Opbouw gasprijs 2019. Uw uiteindelijke gasprijs bestaat uit drie onderdelen; de gasprijs, energiebelastingen en BTW. De kale gasprijs ligt momenteel rond de €0,28 per m3. Naast deze gasprijs betaalt u hierboven op €0,35 energiebelasting en rond de €0,13 BTW. Hierdoor kost een m3 gas u in 2019 toch al snel rond de €0,76.

Mensen vragen ook,Wat is de gemiddelde gasprijs in 2020?

De gemiddelde gasprijs in 2020 bedraagt €0,77 per kubieke meter. Deze prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs op basis van vaste tarieven voor 1 jaar. Hiermee ligt de gasprijs opnieuw hoger dan een jaar eerder. Dit komt vooral omdat het kabinet de belasting over het gasverbruik opnieuw liet stijgen.

Hoe stijgt de gemiddelde gasprijs Begin 2019?

Gemiddelde gasprijs 2016 – 2019. In onderstaande tabel is te zien hoe de gemiddelde gasprijs zich in de aflopen jaren ontwikkelde. Hierbij valt op dat de gemiddelde gasprijs flink stijgt. Van €0,57 per kubieke meter begin 2016 naar een piek van €0,76 per kubieke meter begin 2019.

Wat is de gasprijs in de afgelopen jaren gestegen?

In de afgelopen jaren is de gasprijs flink gestegen. Zo lag de prijs in 2017 nog tussen de €0,55 en €0,60 per kubieke meter bij de meeste energieleveranciers. Daarna steeg deze in 2018 al snel door naar een bedrag tussen de €0,60 en €0,65. En sinds 2019 betalen we nog meer voor gas, tussen de €0,72 en €0,78 per kubieke meter.

Waar ligt de gasprijs in Nederland?

De gasprijs in Nederland ligt al jaren boven het gemiddelde in de EU. De heffing in Nederland is harder gestegen dan gemiddeld. Eind 2010 was de gasprijs in Nederland bijna 10 eurocent per kubieke meter hoger dan het EU-gemiddelde, en twee jaar later zelfs ruim 14 eurocent.

Plaats een reactie