Hoe Hoog Is De Boete Bij Vervroegd Aflossen Hypotheek?

De boeterente is eenmalig fiscaal aftrekbaar in het jaar dat de boeterente ontstaat. Als je de hypotheek bij oversluiten verhoogt om de boeterente te financieren, komt de rente over dit deel van de hypotheek niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Dit in het oog houden,Wat is de boeterente en de hypotheek?

De boeterente en de hypotheek. Banken rekenen een boeterente wanneer je meer aflost dan wat afgesproken is in het hypotheekcontract. Daarin staat beschreven dat je jaarlijks een percentage van de hypotheek (vaak 10% tot 20%) boetevrij mag aflossen. Te veel hypotheek aflossen is boeterente betalen.

gewoon zo,Wanneer moet u een boeterente betalen?

Als u uw hypotheek tijdens de rentevastperiode (gedeeltelijk) gaat aflossen of oversluiten, moet u een boeterente betalen. U verbreekt voortijdig het contract met uw geldverstrekker, die daardoor rente-inkomsten misloopt. De boeterente is een compensatie daarvoor.

Weet ook,Hoe wordt de boeterente berekend?

Hoe wordt de boeterente berekend? In maart 2017 heeft de AFM de uitgangspunten vastgesteld op basis waarvan de boeterente berekend wordt. Het uitgangspunt hiervan is dat de boete die je moet betalen aan de bank niet hoger mag zijn dan de schade die de bank leidt doordat je eerder terugbetaalt.

Wat is een openstaande hypotheeksaldo?

De uitkomst wordt afgetrokken van het openstaande hypotheeksaldo. Dit is de hypotheeksom waarover de boeterente wordt berekend. De boete wordt berekend uit het verschil tussen de huidige hypotheekrente bij de resterende rentevastperiode van de klant en de afgesproken hypotheekrente van de klant.

Waarom aflossen op een hypotheek?

Een groot nadeel van meer aflossen op een hypotheek is de lagere belastingaftrek. Door aflossen hoef je minder hypotheekrente te betalen. Hierdoor neemt je hypotheekrenteaftrek ook af. Je maakt dus niet maximaal gebruik van het mogelijke fiscale voordeel als jij versneld aflost.

Hoe wordt de boete berekend?

De boete wordt berekend uit het verschil tussen de huidige hypotheekrente bij de resterende rentevastperiode van de klant en de afgesproken hypotheekrente van de klant. De boete wordt contant gemaakt met het aantal jaren dat er nog te gaan zijn, want een euro nu is meer waard dan over een aantal jaren.

Plaats een reactie