Hoe Hoog Is De Alimentatie Voor Een Kind?

De alimentatieverplichting loopt door tot de achttiende of eenentwintigste levensjaar. Het geld is bedoeld om de kosten van de opvoeding van de kinderen te kunnen betalen. Ook na het achttiende jaar kan het zijn dat er alimentatie voor de opvoeding betaald moet worden.

Vervolgens kan men ook vragen,Wat valt onder de alimentatie?

Wat valt onder de alimentatie. Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Hierin,Hoe lang duurt de alimentatieplicht voor een kind?

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of je ook alimentatie betaalt aan kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn ( jongmeerderjarigen) hangt af van het feit of zij nog studeren of in hun eigen onderhoud voorzien.

Met betrekking tot dit,Wanneer is de hoogte van de alimentatie in overleg?

Hoogte alimentatie in overleg. U maakt samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. … Vanaf 18 jaar: kind krijgt bijdrage zelf. Vanaf de 18 e verjaardag van uw kind moet u de kinderalimentatie aan uw kind zelf betalen. En niet langer aan uw ex-partner.

Hoe wordt de hoogte van de alimentatie bepaald?

Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald? Bij het bepalen van de hoogte van partneralimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van degene die de alimentatie gaat ontvangen en de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatieontvanger.

Wanneer is de alimentatie rechtstreeks aan het kind te storten?

Wanneer het kind meerderjarig is dan kan u afspreken de alimentatie rechtstreeks aan het kind te storten. Wanneer jullie kind minderjarig is dan beheren de ouders de kosten samen. De alimentatie zal dan aan de ouder die de uitgaven doet betaald worden. Alternatief kan u kiezen voor een kindrekening.

Plaats een reactie