Hoe Hoog Is De Aanvullende Beurs?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekent jouw aanvullende beurs over het inkomen van je ouders van twee jaar geleden. Is het inkomen boven een bepaalde grens, dan gaat DUO er van uit dat je ouders je financieel ondersteunen tijdens je studiejaren. Bij het aanvragen van je basisbeurs kun je direct een aanvullende beurs aanvragen.

Ook,Wat is een aanvullende beurs mbo?

Basisbeurs mbo: thuiswonend € 85,13 en uitwonend € 277,84. Aanvullende beurs mbo Wanneer je studiefinanciering aanvraagt, kun je direct een aanvullende beurs aanvragen. Het aanvragen van een aanvullende beurs kan ook als je al studiefinanciering ontvangt.

bijgevolg,Hoe wordt de aanvullende beurs berekend?

Zoals uitgelegd wordt de aanvullende beurs berekend aan de hand van het inkomen van je ouders. Voor het berekenen van de aanvullende beurs 2019 wordt naar het inkomen van je ouders gekeken over het gehele jaar 2017. Voor een juiste berekening dien je dus te weten wat dat inkomen is.

evenzo,Wanneer kan je een aanvullende beurs aanvragen?

Of een student een aanvullende beurs kan aanvragen, is afhankelijk van het inkomen van de ouders samen met het aantal studerende kinderen dat zij hebben en nog een aantal andere factoren. Je kunt op de site van DUO berekenen of je in aanmerking komt voor een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is maximaal € 387,92.

Hoeveel is de maximale aanvullende beurs?

Dan is de maximale aanvullende beurs € 97,33 per maand lager. Thuiswonend. € 348,62. Uitwonend. € 371,10. Aanvullende beurs hbo en universiteit.

Wat is de aanvullende beurs?

De aanvullende beurs is er voor studenten die een MBO opleiding volgen en 18 jaar of ouder zijn, een HBO of een universitaire studie volgen. Je hebt alleen recht op de aanvullende beurs als het inkomen van je ouders niet te hoog is geweest. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekent jouw aanvullende beurs over het inkomen van je ouders van …

Wat is een aanvullende beurs?

Het aanvragen van de aanvullende beurs is een fluitje van een cent. Dat moet je echt altijd doen. De student doet dit samen met het aanvragen van de OV kaart en eventuele lening. Je zet gewoon een vinkje. De Belastingdienst zoekt alles uit en meestal weet je binnen een week of je een aanvullende beurs krijgt of niet.

Wat is het basisbedrag voor mbo-studenten?

Het basisbedrag voor thuiswonende mbo-studenten is €83,70 per maand. Je krijgt meer studiefinanciering als je niet meer thuis woont. Het basisbedrag voor uitwonende mbo-studenten is €273,17 per maand. De basistoelage hoef je in sommige gevallen niet terug te betalen.

Wanneer krijgt u de aanvullende beurs voor voortgezet onderwijs?

De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs krijgt u zolang u tegemoetkoming scholieren hebt. De aanvullende beurs voor mbo krijgt u zolang u ook een basisbeurs hebt. De aanvullende beurs voor hbo of universiteit krijgt u voor de officiële duur van uw studie (meestal 4 jaar).

Wat is de aanvullende beurs 2019?

Zoals uitgelegd wordt de aanvullende beurs berekend aan de hand van het inkomen van je ouders. Voor het berekenen van de aanvullende beurs 2019 wordt naar het inkomen van je ouders gekeken over het gehele jaar 2017. Voor een juiste berekening dien je dus te weten wat dat inkomen is. Vraag je ouders daarom naar een jaaropgave van twee jaar geleden.

Plaats een reactie