Hoe Hoog Is Alimentatie Per Kind?

In principe kunt u hier zelf afspraken over maken. € 25. is de minimale alimentatie die u betaalt bij één kind, ook als u een laag inkomen heeft.

Houd hier rekening mee,Wat is de rekenmethode voor het uitrekenen van kinderalimentatie?

De rekenmethode voor het uitrekenen van kinderalimentatie is vastgelegd in een zogenaamd TREMA-rapport, dat de rechtbanken bij echtscheiding hanteren als rekenmethode voor het vaststellen van partneralimentatie en kinderalimentatie. Het TREMA-rapport heeft echter niet de status van wet, waardoor er van afgeweken kan worden.

Daarvan,Wat zijn de bedragen voor kinderalimentatie per kind?

Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen €100,- en €500,- per kind per maand.

Evenzo vragen mensen,Wat kost de kinderalimentatie per kind?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de kinderalimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen €100,- en €500,- per kind per maand.

Wat is de berekening van de te betalen alimentatie?

De berekening toont naast de te betalen alimentatie ook de behoefte aan kinderalimentatie en de draagkracht van beide ouders. … (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan ‘NBI’. Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. EUR 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden.

Hoe wordt de hoogte van de alimentatie bepaald?

Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald? Bij het bepalen van de hoogte van partneralimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van degene die de alimentatie gaat ontvangen en de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatieontvanger.

Wanneer is de hoogte van de alimentatie in overleg?

Hoogte alimentatie in overleg. U maakt samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. … Vanaf 18 jaar: kind krijgt bijdrage zelf. Vanaf de 18 e verjaardag van uw kind moet u de kinderalimentatie aan uw kind zelf betalen. En niet langer aan uw ex-partner.

Plaats een reactie