Hoe Groot Is Een Watermolecuul?

De kleinste moleculen bestaan uit twee atomen. Een voorbeeld is het zuurstofmolecuul O 2 dat zich in de atmosfeer bevindt en dat wij inademen, het is opgebouwd uit twee zuurstofatomen (O). Maar moleculen kunnen ook enorm groot worden: een DNA-molecuul kan bijvoorbeeld vele honderden miljoenen atomen bevatten.

Op deze manier,Wat is een molecuulformule?

Een molecuulformule geeft aan welke en hoeveel atomen er in een molecuul van een stof zitten. Als voorbeeld nemen we een watermolecuul, dat heeft de molecuulformule: H2O. De letters in de formule geven de atomen aan die in de watermolecuul zitten. In water zitten dus twee soorten atomen, H voor waterstof en O voor zuurstof.

Dan,Is elk molecuul opgebouwd uit twee of meer atomen?

Elk molecuul is opgebouwd uit twee of meer atomen die met elkaar verbonden zijn.

Met betrekking tot dit,Wat is een molecule opgebouwd uit atomen?

Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Zo is water opgebouwd uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof. De twee atomen waterstof en de ene atoom zuurstof bij elkaar vormen water. Als je de atomen uit elkaar haalt dan is het geen water meer.

Wat is de grootte van een molecuul?

Beide zijn kleine eenheden, maar omdat moleculen uit atomen bestaan, is de grootte van een atoom veel kleiner dan een molecuul. Bovendien, om ionen te vormen, winnen of verliezen atomen elektronen, wat niet het geval is voor een molecuul.

Wat is een molecuul opgebouwd?

Moleculen kunnen namelijk met elkaar reageren, wat wil zeggen dat ze atomen kunnen uitwisselen of samenvoegen waardoor er weer nieuwe moleculen ontstaan. Maar wat zijn het? Goed we snappen nu hoe een molecuul is opgebouwd: een molecuul bestaat uit atomen. Uitleggen wat een molecuul precies ís, is een stuk lastiger.

Wat is het aantal -atomen in een mol?

Het aantal -atomen, aanwezig in één mol, kunnen we als volgt berekenen: 1 12 massa van een -atoom: 1,0 u = 1,6610−27kg = 1,6610−24g Het aantal -atomen in 12,0 gram bedraagt dan: 12 12 12 236 6612 6 24

Plaats een reactie