Hoe Lang Is Een Vonnis Uitvoerbaar?

Een uitspraak zal in de regel uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard. Dat betekent dat het vonnis moet worden nagekomen, … De wederpartij kan dus, ondanks dat u in hoger beroep bent gegaan, de geldsom bij u innen en als u niet betaalt zelfs beslag bij u leggen.

Weet ook,Is de gerechtelijke beslissing uitvoerbaar bij voorraad?

Een gerechtelijke beslissing is “uitvoerbaar bij voorraad” wanneer ze onmiddellijk kan uitgevoerd worden door een gerechtsdeurwaarder, zelfs al is de gerechtelijke beslissing nog niet definitief, en is ze nog vatbaar voor hoger beroep of verzet. Traditioneel zijn er twee gewone rechtsmiddelen: “hoger beroep” of “verzet”.

evenzo,Wat is uitvoerbaar bij voorraad?

Uitvoerbaar bij voorraad is een term uit het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Een rechter kan een uitspraak uitvoerbaar bij voorraad verklaren, zodat eventueel hoger beroep geen schorsende werking heeft.

Naast dit,Wanneer was een vonnis uitvoerbaar?

Onder de oude regelgeving was een vonnis in de regel slechts uitvoerbaar in zoverre geen hoger beroep of verzet werd aangetekend of wanneer de rechter zijn vonnis uitvoerbaar verklaarde. Dit hield in dat wanneer hoger beroep werd ingesteld tegen een vonnis, moest gewacht worden tot na de uitspraak in beroep om de bekomen veroordeling te kunnen …

Wat is de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen?

De tenuitvoerlegging (executie) van rechterlijke beslissingen geschiedt op last van het openbaar ministerie bij het gerecht dat de beslissing heeft gegeven. Een beslissing mag in principe niet ten uitvoer worden gelegd zolang daartegen nog enig gewoon rechtsmiddel openstaat. Wanneer dit middel is aangewend moet met de tenuitvoerlegging worden…

Wat is uitvoerbaar bij voorraad in het vonnis?

Vaak staat de term ‘uitvoerbaar bij voorraad’ in het vonnis. Dit wil zeggen dat de rechter heeft bepaald dat het vonnis toch ten uitvoer gelegd kan worden, ook als de tegenpartij in verzet of hoger beroep gaat. Het instellen van een rechtsmiddel heeft normaal gesproken een schorsende werking op de executie van het vonnis.

Wat is de tenuitvoerlegging van een vonnis?

De tenuitvoerlegging of executie van een vonnis wordt in Nederland altijd door de gerechtsdeurwaarder gedaan. Niemand anders is hiertoe gerechtigd. Ten uitvoer leggen houdt in dat veroordeelde (de schuldenaar) aan de uitspraak van het vonnis moet voldoen. Gerechtsdeurwaarders kunnen dit afdwingen door het nemen van dwangmaatregelen, …

Wat is een gerechtelijk vonnis?

Wat is een vonnis? De betekenis. Een gerechtelijk vonnis is een papieren document waarin de rechter, na behandeling van een gerechtelijke procedure, zijn uitspraak zwart op wit heeft vastgelegd. In deze uitspraak van de rechter staat altijd wie eiser en wie gedaagde (vermeende schuldenaar) is.

Hoe verloopt de tenuitvoerlegging of executie van een vonnis?

Hoe verloopt de tenuitvoerlegging of executie van het vonnis? De tenuitvoerlegging of executie van een vonnis wordt in Nederland altijd door de gerechtsdeurwaarder gedaan. Niemand anders is hiertoe gerechtigd. Ten uitvoer leggen houdt in dat veroordeelde (de schuldenaar) aan de uitspraak van het vonnis moet voldoen.

Plaats een reactie