Hoe Is De Multiculturele Samenleving In Nederland Ontstaan?

Een land als Nederland is een multicultureel land: er leven veel verschillende mensen met verschillende culturen bijeen. Het samenleven van veel verschillende culturen in een land, kan soms tot conflicten leiden. Die culturen botsen dan vanwege verschillen onderling.

Naast boven,Wat is een multicultureel begrip?

multi ‘veel’), samenleving met verschillende culturen naast elkaar. Sinds het begin van de jaren tachtig. Het begrip multicultureel, dat eigenlijk afkomstig is uit de culturele antropologie, werd door Van Dale pas in 1984 voor het eerst opgenomen.

Vervolgens is de vraag:,Wat is een multicultureel land?

Multicultureel is het idee dat verschillende culturen (uit verschillende landen) vreedzaam naast elkaar bestaan en leven. We hebben het dan over mensen met verschillende culturele achtergronden. Een land als Nederland is een multicultureel land: er leven veel verschillende mensen met verschillende culturen bijeen.

evenzo,Hoe ontstaat een multiculturele samenleving?

Hoe ontstaat een multiculturele samenleving? Een multiculturele samenleving ontstaat als verschillenden culturen met elkaar samenleven in een land. Bijvoorbeeld als Spaanse migranten naar Nederland komen om te wonen. Ze leven dan samen met de Nederlanders en mogen hun moedertaal en hun normen en waarden behouden.

Wat is de multiculturele samenleving?

De Nederlandse samenleving is een multiculturele samenleving, wat betekent dat er verschillende soorten groepen, verschillende soorten culturen met elkaar samen leven in de maatschappij. De maatschappij heeft dan ook zo zijn regels om de samenleving in de hand te houden. Want niet iedereen is het eens met de multiculturele samenleving.

Plaats een reactie